Krok 4 – możliwości dodatkowych pieniędzy na leczenie i terapię

Nie zawsze dziecku wystarcza terapia finansowana przez budżet gminy w ramach kształcenia specjalnego czy wczesnego wspomagania rozwoju. Czasem niezbędna jest terapia opłacana prywatnie. Na pewno niewystarczające są możliwości leczenia dziecka finansowane przez NFZ (o tym w następnych krokach). Dużo badań i suplementów również trzeba opłacić z własnej kieszeni. Skąd brać na to fundusze?

1. Zbieranie środków z 1% podatku – od 2007 roku możemy na nowych zasadach przekazywać 1% naszego podatku na rzecz wybranej organizacji pozarządowej (dokładne informacje na ten temat tu). Niektóre organizacje pozarządowe uruchomiły możliwość założenia sobie w takiej fundacji subkonta z przeznaczeniem na zbieranie środków dla konkretnego dziecka. Aby zatem zbierać środki z 1% podatku na rzecz naszego dziecka należy:

– wybrać fundację, w której chcemy założyć takie subkonto (np. Fundacja “Słoneczko” czy Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”, jest wiele innych takich organizacji w całej Polsce). Proces zakładania subkonta jest różny w różnych fundacjach – niektóre wymagają załączenia kopii orzeczenia o niepełnosprawności, niektóre – wyłącznie zaświadczenia lekarskiego o problemach dziecka. Fundacje mają własnych sponsorów i udostępniają ich listę swoim członkom – do tych osób i firm można również pisać apele z prośbą o darowiznę

– po uzyskaniu indywidualnego numeru subkonta – rozpocząć akcję wśród rodziny, znajomych, współpracowników i innych osób, informując ich o takiej możliwości przekazania 1% podatku na rzecz naszego dziecka. Niektórzy drukują ulotki i plakaty z takim apelem, inni jeszcze próbują zainteresować swoją prośbą biura usług księgowych – tam są rozliczane ogromne ilości PIT-ów i często podatnicy nie mają pomysłu, na co przekazać swój 1% – księgowa może wtedy podpowiedzieć im, aby uczynili to na nasz cel

– po rozliczeniu podatku, pieniądze przekazywane są przez Urzędy Skarbowe właściwym organizacjom i księgowane – trwa to dość długo. W mniejszych fundacjach takie księgowanie rozpoczyna się zwykle w październiku, a w większych – jeszcze później. Zwykle mamy możliwość dostępu do swojego subkonta online i możemy sprawdzać, ile wpłacono pieniędzy

– gdy jakieś pieniądze pojawią się na subkonto, należy do Fundacji wysłać rachunki lub faktury i otrzymać zwrot pieniędzy. Rachunki mogą dotyczyć np. wydatków na leki, terapie, dowóz dziecka, specjalistyczną dietę, pomoce rehabilitacyjne… – zależy to wszystko od regulaminu refundacji obowiązującego w danej Fundacji. Po wysłaniu rachunków, otrzymujemy zwrot pieniędzy.

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – jeśli pracujesz w firmie zatrudniającej ponad 20 osób, pracodawca musi utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zbierane są na niego pieniądze ze specjalnych odpisów, które musi odprowadzać na Fundusz pracodawca. Fundusz ma swój regulamin ale zwykle jest tam możliwość wnioskowania o bezzwrotną zapomogę w ciężkiej sytuacji losowej (np. choroba dziecka) czy nisko oprocentowane pożyczki (które możemy wykorzystać, gdy jest potrzeba dużego wydatku np. turnusu rehabilitacyjnego czy diagnostyki).

3. Niektórzy zaradni rodzice organizują na rzecz swoich dzieci akcje charytatywne – koncerty, pikniki, festyny – w porozumieniu z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Na takich akcjach organizowane są zbiórki publiczne na rzecz dziecka – za pozwoleniem właściwego organu. Jest to rzecz trudna do zorganizowania, jednak może się udać szczególnie w miejscach, gdzie istnieją prężnie działające organizacje pozarządowe, otwarte na nowe cele charytatywne oraz również gdy mamy znajomych i przyjaciół, którzy pomogą zorganizować taką akcję (upieką ciasta na piknik, wydrukują plakaty itp)

4. Darowizny – które możemy uzyskać od osób fizycznych i prawnych – mogą one wpłacać dowolne ilości pieniędzy na subkonto danego dziecka (patrzy pkt 1) i odliczyć sobie to potem od dochodu przy rozliczeniu podatkowym (do wysokości 6% dochodu)

donna31


Najistotniejsze wątki na forum dzieci.org.pl:

Jak finansować kosztowne leczenie naszych dzieci

Koszty leczenia

 


Krok 1 – jak uzyskać diagnozę zaburzeń mojego dziecka
Krok 2 – skąd i w jakim celu uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności
Krok 3 – jak uzyskać orzeczenie o kształceniu specjalnym i orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju
Krok 4 – możliwości dodatkowych pieniędzy na leczenie i terapię
Krok 5 – diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
Krok 6 – porządkujemy kwestię terapii
Krok 7 – jak zapewnić sobie niezbędne wsparcie i jak dotrzeć do informacji
Krok 8 – rozpoczynamy leczenie biomedyczne
Krok 9 – wprowadzamy dietę
Krok 10 – uzyskanie pomocy lekarza
Krok 11 – porządkujemy układ pokarmowy
Krok 12 – eliminujemy toksyny środowiskowe
Krok 13 – podstawowa i uzupełniająca suplementacja
Krok 14 i najważniejszy – chelatacja
Krok 15 – terapia w komorach tlenowych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *