Interpretacja wyników badania włosa

Reguły służące interpretacji wyników badania włosa „Hair Elements Profile” wykonanego w laboratoriach Doctor’s Data albo Great Plains

 

  1. Policz ilość kresek w części „Minerały niezbędne i inne” (Essential and other elements), które są powyżej  średniej, czyli powyżej 50-tego centyla. Chodzi o wszystkie kreski, które są na prawo od środkowej linii wyznaczającej 50-ty centyl. Jeżeli jest ich 5 albo mniej – oznacza to zaburzoną gospodarkę minerałami.

 

Uwaga: testy mogą nie być dokładne dla kobiet karmiących lub w ciąży


  1. Policz ilość kresek w części „Minerały niezbędne i inne” (Essential and other elements), które są poniżej średniej czyli poniżej 50-tego centyla. Chodzi o wszystkie kreski, które są na lewo od środkowej linii wyznaczającej 50-ty centyl. Jeżeli jest ich 5 albo mniej – oznacza to zaburzoną gospodarkę minerałami.

 

  1. Policz ilość kresek w części „Minerały niezbędne i inne” (Essential and other elements), które kończą się w czerwonej strefie (albo po prawej albo po lewej części strony), czyli są to wyniki albo bardzo podwyższone albo bardzo niskie. Jeżeli jest ich 4 albo więcej – oznacza to zaburzoną gospodarkę minerałami.

 

  1. Policz ilość kresek w części „Minerały niezbędne i inne” (Essential and other elements), które kończą się w zielonej i białej strefie, czyli króciutkie kreski. Jeżeli jest ich 11 albo mniej – oznacza to zaburzoną gospodarkę minerałami.

 

  1. Jeżeli którekolwiek dwa z tych kryteriów są niemalże spełnione – tak, że wynik jest o jeden niższy od reguły (np. są 3 wyniki w czerwonej strefie oraz 12 w środkowej strefie) – gospodarka minerałami jest zaburzona. Jeżeli jedno kryterium jest spełnione – gospodarka minerałami jest zaburzona.

 

Witaminy, dieta, leki i styl życia mają wpływ na te wyniki. Badania włosa wykonane u osoby która zażywa suplementy i leki będą pokazywały zawsze lepsze wyniki.

 

Jeżeli stwierdzamy zaburzenie gospodarki minerałami, to znaczy że jest problem z rtęcią. Inne podwyższone pierwiastki toksyczne mogą nie być problemem. Mogą być jedynie rezultatem zaburzonej gospodarki minerałami niż świadczyć o zatruciu tymi metalami.

 

Jeżeli spełniona jest reguła 1,  poziom pierwiastków toksycznych może być znaczący i może świadczyć o tym, że pierwiastki toksyczne, które u danej osoby są problemem, nie pokazują się we włosie.

 

Jeżeli spełniona jest reguła 2,  jest mało prawdopodobne, że podwyższony poziom pierwiastków toksycznych ma jakiekolwiek znaczenie, chyba że jest to bardzo podwyższony poziom.

 

Jeżeli spełniona jest reguła 3 lub 4,  poziom pierwiastków toksycznych może ale nie musi mieć znaczenia i jest też możliwe, że pierwiastki toksyczne, które u danej osoby są problemem, nie pokazują się we włosie.

 

Jeżeli gospodarka minerałami nie jest zaburzona, wyniki pierwiastków toksycznych odzwierciedlają rzeczywiście to, co znajduje się w organizmie i mogą świadczyć o zatruciu tymi metalami. Jeżeli gospodarka nie jest zaburzona, a jeden czy dwa pierwiastki niezbędne są bardzo wysoko (w czerwonym polu) może to oznaczać zatrucie tymi pierwiastkami. Miedź często kumuluje się do poziomów toksycznych. Wapń i cynk są wysoko w badaniach włosa, jeśli jest ich mało w organizmie. Poziom żelaza we włosie nie ma nic wspólnego z jego poziomem w organizmie.

 

Oto tabela ułatwiająca obliczanie wyników testu:

 

Ile kresek jest na prawo/lewo (reguła 1 i 2) Ile kresek jest w czerwonych polach (reguła 3) Ile kresek jest w środkowych polach (reguła 4)
Przeciętny

9 do 14

0 albo 1

≥ 15

Spotykany

8

2

14

Niezwykły

7

3

13

Podejrzany

6

każda ilość

12

Nie w normie

≤ 5

≥ 4

≤ 11

 

Wyniki testów szacują prawdopodobieństwo a nie pewność. Rzadko znajdzie się zdrowa osoba, która spełnia reguły albo osoba zatruta, która ich nie spełnia.